ΝΕΟ
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Δικηγόρων Τριπλότυπη 50 Φύλλων Πλάγιο Νο1-2033
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Δικηγόρων

 • 3,20 €
  4,00 €
  20%
ΝΕΟ
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Δικηγόρων Διπλότυπη 50 Φύλλων Νο1-2032
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Δικηγόρων

 • 2,40 €
  3,00 €
  20%
ΝΕΟ
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Διπλότυπη (ΦΠΑ & Αιτιολογία) Νο1-2023
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που Περιλαμβάνει ΦΠΑ και Αιτιολογία

 • 1,36 €
  1,70 €
  20%
ΝΕΟ
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Ιατρών χωρίς ΦΠΑ Τριπλότυπη 50 Φύλλων Νο1-2022
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για Ιατρούς χωρίς ΦΠΑ

 • 2,08 €
  2,60 €
  20%
ΝΕΟ
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Ιατρών Διπλότυπη χωρίς ΦΠΑ 50 Φύλλων No1-2021
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για Ιατρούς χωρίς ΦΠΑ

 • 1,27 €
  1,70 €
  25%
ΝΕΟ
Απόδειξη Πληρωμής Διπλότυπη 50 Φύλλων 12 Χ 17 Νο7-01-54
Λογιστικό είδος για κάθε είδους πληρωμή

 • 0,96 €
  1,60 €
  40%
ΝΕΟ
Απόδειξη Πληρωμής Τριπλότυπη 50 Φύλλων 12 Χ 17 Νο7-01-55
Λογιστικό είδος για κάθε είδους πληρωμή

 • 1,41 €
  2,35 €
  40%
ΝΕΟ
Απόδειξη Πληρωμής Διπλότυπη 50 Φύλλων 10 Χ 18 No1-2006
Απόδειξη Πληρωμής Ποσών (χωρίς ανάλυση μετρητών ή επιταγών)

 • 1,36 €
  1,70 €
  20%
ΝΕΟ
Απόδειξη Πληρωμής Τριπλότυπη 50 Φύλλων 10 Χ 18 No1-2007
Απόδειξη Πληρωμής Ποσών (χωρίς ανάλυση μετρητών ή επιταγών)

 • 2,08 €
  2,60 €
  20%
ΝΕΟ
Απόδειξη Πληρωμής Διπλότυπη 50 Φύλλων 10 x 19 Νο230
Αποδεικτικό πληρωμής ποσών (χωρίς ανάλυση μετρητών ή επιταγών)

 • 1,20 €
  2,00 €
  40%
ΝΕΟ
Απόδειξη Πληρωμής Τριπλότυπη 50 Φύλλων 10 x 19 Νο231
Αποδεικτικό πληρωμής ποσών, χωρίς ανάλυση μετρητών ή επιταγών

 • 1,74 €
  2,90 €
  40%
ΝΕΟ
Απόδειξη Πληρωμής με Ανάλυση Τριπλότυπη 50 Φύλλων 13 x 19 No231β
Αποδεικτικό πληρωμής χρημάτων με ανάλυση για μετρητά ή επιταγές

 • 2,58 €
  4,30 €
  40%
ΝΕΟ
Απόδειξη Πληρωμής Μετρητών - Επιταγών Τριπλότυπη 50 Φύλλων 15 Χ 21 No1-2048
Απόδειξη Πληρωμής Ποσών με ανάλυση Μετρητών – Επιταγών

 • 3,28 €
  4,10 €
  20%
ΝΕΟ
Τίτλος Κτήσης Δαπανών Τριπλότυπο 50 Φύλλων 18 Χ 20 No1-2049
Τίτλος Κτήσης στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά με περιγραφή και τιμή οι δαπάνες για αγορές αγαθών και λήψης υπηρεσιών.

 • 4,24 €
  5,30 €
  20%
ΝΕΟ
Απόδειξη Λιανικής Πώλησης Πετρελαίου Θέρμανσης - Δελτίο Αποστολής Τριπλότυπη 15 Χ 24 Νο1-2057
Για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης προς πώληση από βενζινοπώλες

 • 4,35 €
  5,80 €
  25%
ΝΕΟ
Γραμμάτιο Είσπραξης Τριπλότυπο 50 Φύλλων 15 Χ 21 Νο1-2030
Γραμμάτιο Είσπραξης-Έντυπο λογιστικής οργάνωσης - λειτουργίας εταιρίας - επαγγελματία

 • 3,20 €
  4,00 €
  20%
ΝΕΟ
Δελτίο Παραγγελίας Εστιατορίου Τριπλότυπο 50 Φύλλων 9 x 20 No251
Έντυπο παραγγελίας για εστιατόρια

 • 0,91 €
  2,30 €
  60%
Ειδικό Διπλότυπο Απαλλαγής ΦΠΑ 50 Φύλλων 17x25cm / 7-04-43
Λογιστικό έντυπο πολύ καλής διάτρησης

 • 2,81 €
  3,90 €
  28%
ΝΕΟ
Δελτίο Αποστολής Αγροτικών Προϊόντων Τριπλότυπο 50 Φύλλων Νο7-01-89
Έντυπο διακίνησης αγροτικών προϊόντων σε λαϊκές αγορές

 • 2,97 €
  4,95 €
  40%
ΝΕΟ
Δελτίο Αποστολής Αγροτικών Προϊόντων Διπλότυπο 50 Φύλλων Νο7-01-88
Έντυπο διακίνησης αγροτικών προϊόντων σε λαϊκές αγορές

 • 2,31 €
  3,30 €
  30%
ΝΕΟ
Δελτίο Αποστολής Διπλότυπο 50 Φύλλων 17 x 25 No267α
Έντυπο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων

 • 2,46 €
  3,90 €
  37%