ΝΕΟ
Δελτίο Αποστολής Μη Τιμολογηθέντων Αποθεμάτων Διπλότυπο 17 Χ 25 Νο1-3311
Για την Αποστολή χωρίς Τιμολόγηση των προϊόντων

 • 2,80 €
  3,50 €
  20%
ΝΕΟ
Δελτίο Παραγγελίας Εστιατορίου Διπλότυπο 50 Φύλλων με 2 Συντ.ΦΠΑ No1-25-00
Έντυπο για παραγγελίες σε εστιατόρια

 • 0,90 €
  1,50 €
  40%
ΝΕΟ
Δελτίο Παραγγελίας Εστιατορίου Τριπλότυπο 50 Φύλλων 8 x 17 No251α
Έντυπο παραγγελίας για εστιατόρια μικρό

 • 0,74 €
  1,90 €
  61%
ΝΕΟ
Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής Διπλότυπο 50 Φύλλων 14 Χ 20 Νο1-2009
Με αναλυτική περιγραφή των ειδών που παραλαμβάνονται

 • 2,48 €
  3,10 €
  20%
ΝΕΟ
Ημερήσιο Βιβλίο Δρομολογίων Διπλότυπο 92 Φύλλων 15 x 24 Νο321
Έντυπο επαγγελματικού αυτοκινήτου , ισχύος τριών μηνών με αρίθμηση από το 1 έως το 92

 • 3,99 €
  6,40 €
  38%
ΝΕΟ
Ημερήσιο Δελτίο Δρομολογίων ΙΧ - ΔΧ Διπλότυπο 93 Φύλλων 17 Χ 25 Νο1-3512
Έντυπο καταγραφής ημερησίων δρομολογίων, κατάλληλο για επαγγελματίες οδηγούς οχημάτων

 • 4,88 €
  6,10 €
  20%
ΝΕΟ
Ημερήσιο Δελτίο Δρομολογίων ΙΧ - ΔΧ Τριπλότυπο 93 Φύλλων 17 Χ 25 Νο1-3513
Έντυπο καταγραφής ημερησίων δρομολογίων, κατάλληλο για επαγγελματίες οδηγούς οχημάτων

 • 6,48 €
  8,10 €
  20%
ΝΕΟ
Ημερήσιο Δελτίο Δρομολογίων Ι.Χ.-Δ.Χ. Διπλότυπο 17 Χ 25 Νο1-32-10
Για επαγγελματίες οδηγούς οχημάτων

 • 4,05 €
  5,80 €
  30%
ΝΕΟ
Ειδικό Δελτίο Απαλλαγής ΦΠΑ Διπλότυπο 50 Φύλλων Νο395
Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής Φ.Π.Α.

 • 2,59 €
  4,00 €
  35%
ΝΕΟ
Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής ΦΠΑ 17 Χ 25 Νο1-2058
Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής ΦΠΑ

 • 2,63 €
  3,50 €
  25%
ΝΕΟ
Ειδικό Στοιχείο Αυτοπαράδοσης Τριπλότυπο 50 Φύλλων 17 Χ 25 Νο1-3509
Ειδικό Στοιχείο Αυτοπαράδοσης Αγαθών ή Ιδιοχρησιμοποίησης Υπηρεσιών

 • 4,24 €
  5,30 €
  20%
ΝΕΟ
Ειδικό Στοιχείο Αυτοπαράδοσης Τριπλότυπο 50 Φύλλων 19 Χ 20 Νο1-35-21
Ειδικό Στοιχείο Αυτοπαράδοσης Αγαθών ή Ιδιοχρησιμοποίησης Υπηρεσιών

 • 2,88 €
  4,80 €
  40%
ΝΕΟ
Ειδικό Στοιχείο Αγροτικών Προϊόντων Διπλότυπο 50 Φύλλων 19 x 20 Πράσινο No289α
Έντυπο για την διακίνηση αγροτικών προϊόντων που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ σε λαϊκές αγορές ή/και για Παροχή Αγροτικών Υπηρεσειών

 • 2,48 €
  3,70 €
  33%
ΝΕΟ
Ειδικό Στοιχείο Αγροτικών Προϊόντων Τριπλότυπο 50 Φύλλων 19 x 20 Πράσινο Νο289γ
Έντυπο για τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ σε λαϊκές αγορές ή/και για την Παροχή Αγροτικών Υπηρεσιών

 • 3,95 €
  5,90 €
  33%
ΝΕΟ
Ειδικό Στοιχείο Παράδοσης Αγροτικών Προϊόντων Χωρίς ΦΠΑ Διπλότυπο 50 Φύλλων Νο1-3412
Ειδικό Στοιχείο Παράδοσης Αγροτικών Προϊόντων Χωρίς ΦΠΑ ή και Παροχής Υπηρεσιών (Πράσινο)

 • 2,08 €
  2,60 €
  20%
ΝΕΟ
Ενταλμα Πληρωμής Τριπλότυπο 50 Φύλλων 15 Χ 21 Νο1-2031
Ένταλμα Πληρωμής Μπλοκ για την λογιστική οργάνωση επιχειρήσεων

 • 3,20 €
  4,00 €
  20%
ΝΕΟ
Ημερήσιο Διπλότυπο Φύλλο Συναλλαγών 50 Φύλλων 21 Χ 29 Νο1-3507
Έντυπο καταγραφής καθημερινής κίνησης – αποτελεσμάτων εταιρίας

 • 4,24 €
  5,30 €
  20%
ΝΕΟ
Ημερήσιο Δελτίο Απουσιών Διπλότυπο Νο3-3204
Ημερήσιο Δελτίο Απουσιών για Σχολεία

 • 2,24 €
  2,80 €
  20%
ΝΕΟ
Στελέχη Απουσιών Πλάγια Διπλότυπα 14 Χ 21 Νο3-3203
Ημερήσιο Δελτίο Απουσιών (για γυμνάσια και λύκεια)

 • 2,40 €
  3,00 €
  20%
ΝΕΟ
Λογιστικό Σημείωμα Τριπλότυπο 50 Φύλλων 15 Χ 21 Νο1-3508
Λογιστικό σημείωμα για λογιστικές εγγραφές στα λογιστήρια εταιριών και επαγγελματιών

 • 3,20 €
  4,00 €
  20%