ΝΕΟ
Διαχωριστικά PP Πλαστικά Skag Ευρετήριο Λατινικό Α-XYΖ Α4 20 Φύλλων / 215503
Ιδανικό για την αρχειοθέτηση ξενόγλωσσων αρχείων

 • 1,80 €
ΝΕΟ
Διαχωριστικά PP Πλαστικά Skag Α4 Λατινικά JAN-DEC 12 Φύλλων Economy / 281225
Αρχειοθέτηση με την ποιότητα Skag

 • 1,26 €
  1,40 €
  10%
ΝΕΟ
Διαχωριστικά PP Πλαστικά Skag Α4 Αριθμητικά 1-12
Αρχειοθέτηση με την ποιότητα Skag

 • 1,35 €
  1,50 €
  10%
ΝΕΟ
Διαχωριστικά PP Πλαστικά Skag Α4 Αριθμητικά 1-10
Αρχειοθέτηση με την ποιότητα Skag

 • 1,17 €
  1,30 €
  10%
ΝΕΟ
Διαχωριστικά PP Πλαστικά Skag Systems Α4 Αριθμητικά 1-31 / 215497
Αρχειοθέτηση με την ποιότητα Skag

 • 2,50 €
ΝΕΟ
Διαχωριστικά PP Πλαστικά Skag Ευρετήριο Λατινικό Α-Ζ Α4 24 Φύλλων Economy
Ιδανικό για την αρχειοθέτηση ξενόγλωσσων αρχείων

 • 1,80 €
  2,00 €
  10%
ΝΕΟ
Διαχωριστικά PP Πλαστικά Skag Α4 Αριθμητικά 1-5 Economy
Αρχειοθέτηση με την ποιότητα Skag

 • 0,60 €
ΝΕΟ
Διαχωριστικά PP Πλαστικά Skag Α4 Αριθμητικά 1-10 Economy
Αρχειοθέτηση με την ποιότητα Skag

 • 0,90 €
  1,00 €
  10%
ΝΕΟ
Διαχωριστικά PP Πλαστικά Skag Α4 Αριθμητικά 1-20 Economy
Αρχειοθέτηση με την ποιότητα Skag

 • 1,71 €
  1,90 €
  10%
ΝΕΟ
Διαχωριστικά PP Πλαστικά Skag Α4 Αριθμητικά 1-31 Economy / 228169
Αρχειοθέτηση με την ποιότητα Skag

 • 2,38 €
  2,65 €
  10%
ΝΕΟ
Διαχωριστικά PP Πλαστικά Χρωματιστά Α4 5 Φύλλων Economy
Ιδανικά για την θεματική οργάνωση εγγράφων

 • 0,90 €
ΝΕΟ
Διαχωριστικά PP Πλαστικά Χρωματιστά Α4 10 Φύλλων Economy
Ιδανικά για την θεματική οργάνωση εγγράφων

 • 1,17 €
  1,30 €
  10%
ΝΕΟ
Διαχωριστικά PP Πλαστικά Χρωματιστά Α4 12 Φύλλων Economy
Ιδανικά για την θεματική οργάνωση εγγράφων

 • 1,26 €
  1,40 €
  10%
ΝΕΟ
Διαχωριστικά PP Πλαστικά Χρωματιστά Α4 20 Φύλλων Economy
Ιδανικά για την θεματική οργάνωση εγγράφων

 • 1,98 €
  2,20 €
  10%
ΝΕΟ
Διαχωριστικά PP Πλαστικά Χρωματιστά Α4 31 Φύλλων Economy
Ιδανικά για την θεματική οργάνωση εγγράφων

 • 2,25 €
  2,50 €
  10%
Διαχωριστικά Skag Χρωματιστά Χάρτινα A4 10φ 1-10 / 266512
Οργάνωση και αρχειοθέτηση

 • 0,90 €
ΝΕΟ
Διαχωριστικά PP Πλαστικά Skag Α4 Χρωματιστά 12 Θεμάτων
Αρχειοθέτηση με την ποιότητα Skag

 • 1,08 €
  1,20 €
  10%
ΝΕΟ
Διαχωριστικά Χάρτινα Χρωματιστά Αλφαβητικά Skag Α4 Α-Ω 24 Φύλλων
Αρχειοθέτηση με την ποιότητα Skag

 • 1,80 €
  2,00 €
  10%
ΝΕΟ
Διαχωριστικά Χρωματιστά Χάρτινα Πρεσπάν Α4 5 Θεμάτων
Αρχειοθέτηση με την ποιότητα Skag

 • 0,80 €
ΝΕΟ
Διαχωριστικά Χρωματιστά Χάρτινα Πρεσπάν Α4 10 Θεμάτων
Αρχειοθέτηση με την ποιότητα Skag

 • 1,17 €
  1,30 €
  10%