Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 13η έκδ. 2019 - 17320

ISBN: 9789606228858
Αριθμός Σελίδων: 464
Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο
Διαστάσεις: 10Χ13
Γλώσσα Γραφής: Ελληνικά
Έτος Έκδοσης: Σεπτέμβριος 2019

Ο Ν 4620/2019 ενημερωμένος μέχρι και τον Ν 4623/2019
Ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ν 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄96/11.6.2019) ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 6.6.2019 με έναρξη ισχύος την 1.7.2019. Από την έναρξη ισχύος του καταργείται ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας που κυρώθηκε με τον Ν 1493/1950, όπως μεταγλωττίστηκε με το ΠΔ 258/1986 και συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερους νόμους.

Ο παρών Κώδικας παρατίθεται όπως ισχύει μετά την ΠΝΠ της 27.6.2019 «Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 106/27.6.2019), η οποία επέφερε τροποποιήσεις στα άρθρα 35, 48, 49, 52, 56, 113, 129, 204, 218, 227, 245, 254, 318, 409 και 452 ΚΠΔ, τις «Διορθώσεις σφαλμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 122/16.7.2019) και τον Ν 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ Α΄ 134/9.8.2019), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στα άρθρα 35, 48, 49, 52, 56, 113, 129, 204, 218, 227, 245, 254, 318, 409 και 452 ΚΠΔ, κυρώνοντας επί της ουσίας την ανωτέρω ΠΝΠ της 27.6.2019.

Ο νέος Κώδικας χαρακτηρίζεται από την ένταξη ρυθμίσεων που εξειδικεύουν θεμελιώδη δικαιώματα του κατηγορουμένου, έναν εκτεταμένο περιορισμό των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος ή του μηνυτή στην ποινική διαδικασία, την εισαγωγή νέων θεσμών που είτε προϋπήρχαν διάσπαρτοι σε ειδικούς νόμους (όπως η ποινική συνδιαλλαγή) είτε εισάγονται για πρώτη φορά (όπως η ποινική διαταγή) και την κατάργηση των Πταισματοδικείων.

Κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθεί αυτούσια και η Αιτιολογική Έκθεση του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των νέων διατάξεων.

Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στη νέα Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι Κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.


    • 12,00 €

    ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ