ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΝΕΟ
Ξενοφώντος Ελληνικά Α΄ Γενικού Λυκείου / Συλλογικό έργο
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης με Τράπεζα θεμάτων

 • 13,95 €
  15,50 €
  10%
ΝΕΟ
Βιολογία Γ' Γυμνασίου / Αμαλία Τένγκου
Βοηθήματα για το Γυμνάσιο

 • 10,98 €
  12,20 €
  10%
ΝΕΟ
Μαθηματικά Α' ΄ Γυμνασίου / Γιάννης Μαραγούσιας
Βοηθήματα για το Γυμνάσιο

 • 17,73 €
  19,70 €
  10%
ΝΕΟ
Μαθηματικά Β ' Λυκείου / Αναστάσιος Μπάρλας
Βοηθήματα για το Λύκειο

 • 19,53 €
  21,70 €
  10%
ΝΕΟ
Γεωμετρία Β' Λυκείου / Αναστάσιος Μπάρλας
Βοηθήματα για το Λύκειο

 • 16,83 €
  18,70 €
  10%