ΝΕΟ
Αστικός κώδικας, 6η έκδ. - Οκτώβριος 2021
Εισαγωγικός Νόμος. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 & 864/2007

  • 12,00 €
ΝΕΟ
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 10η έκδ. - Μάρτιος 2021
Ενημέρωση μέχρι και τον Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α΄ 214/6.11.2020)

  • 12,00 €
ΝΕΟ
Αστικός Κώδικας (τσέπης) 7η έκδ. 2019 / 17731
Νομικοί κώδικες τσέπης

  • 5,50 €
    11,00 €
    50%