ΝΕΟ
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας 14η έκδ., Ιούνιος 2022
Περιλαμβάνονται και: Εισαγωγικός Νόμος, Κανονισμοί (ΕΕ) 1215/2012, (ΕΚ) 44/2001, (ΕΚ) 2201/2003, Αναλυτικό λημματικό ευρετήριο

  • 12,00 €
ΝΕΟ
Αστικός Κώδικας (τσέπης) 7η έκδ. 2019 / 17731
Νομικοί κώδικες τσέπης

  • 5,50 €
    11,00 €
    50%