ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΝΕΟ
Το τετράδιο των διακοπών μου ( 3-4 ετών)
Από τον παιδικό σταθμό στο προνήπιο

 • 4,95 €
  5,50 €
  10%
ΝΕΟ
Το τετράδιο των διακοπών μου (5-6 ετών)
Από το Νηπιαγωγείο στην Α' Δημοτικού

 • 4,95 €
  5,50 €
  10%
ΝΕΟ
Το τετράδιο των διακοπών μου ( 6-7 ετών)
Από την Α΄στη Β΄Δημοτικού

 • 5,94 €
  6,60 €
  10%
ΝΕΟ
Το τετράδιο των διακοπών μου ( 8-9 ετών)
Από τη Γ΄στη Δ΄Δημοτικού

 • 5,94 €
  6,60 €
  10%
Χρωματίζοντας το καλοκαίρι μου
Βιβλία για τις Διακοπές/ Δραστηριοτες

 • 4,30 €
  5,73 €
  25%